لیست قیمت تلویزیون شهری

لیست قیمت تلویزیون شهری
قیمت(تومان) روشنایی محیط دات پیچ عنوان
1.000.000 خارج 10 قرمز
1.200.000 خارج 10 رنگی(آبی-سبز-زرد-بنفش)
1.300.000 خارج 10 سفید
2.900.000 7500 خارج 10 3in1
3.200.000 8000 خارج 10 SMD(3in1)
3.500.000 8000 خارج 10 RGB
3.800.000 8500 خارج 10 RGB
4.000.000 8000 خارج 8 SMD(3in1)
5.300.000 8000 خارج 6 SMD(3in1)
6.300.000 8000 خارج 5 SMD(3in1)
4.300.000 کابینت ثابت گرید A++ داخلی 4.9 SMD(3in1)
5.300.000 کابینت رنتال داخلی گرید A++ داخلی 4.9 SMD(3in1)
6.300.000 کابینت رنتال خارجی گرید A++ داخلی 4.9 SMD(3in1)
5.300.000 کابینت ثابت گرید A++ داخلی 3.9 SMD(3in1)
6.300.000 کابینت رنتال داخلی گرید A++ داخلی 3.9 SMD(3in1)
7.300.000 کابینت رنتال خارجی گرید A++ داخلی 3.9 SMD(3in1)
7.900.000 کابینت ثابت گرید A++ داخلی 3 SMD(3in1)
9.900.000 کابینت ثابت گرید A++ داخلی 2 SMD(3in1)

*توضیحات:

1-قیمت فوق به تومان میباشد

2-قیمت فوق پایه می باشد در صورت متراژ بالا قیمت تغییر میکند.

3-در صورت هرگونه سوال با کارشناسان ما تماس بگیرید.

86023260

اجاره تلویزیون شهری HD دات پیچ 5 هر متر مربع روزانه 80.000 تومان

اجاره تلویزیون شهری 4K دات پیچ 4 هر متر مربع روزانه 90.000 تومان

اجاره تلویزیون شهری 4K FULL HD دات پیچ 3 هر متر مربع روزانه 100.000 تومان

*توضیحات:

مدت اجاره بیش از یک روز شامل تخفیفات ویژه خواهد شد.
هزینه نصب راه اندازی و ایاب ذهاب و اپراطور بصورت رایگان انجام میشود.

قیمت دات پیچ 10 قرمز متری 1.000.000

قیمت دات پیچ 10 رنگی(آبی-سبز-زرد-بنفش)متری 1.200.000

قیمت دات پیچ 10 سفید متری 1.300.000

قیمت دات پیچ 10 3in1 متری 2.900.000 روشنایی 7500

قیمت دات پیچ 10 SMD متری 3.200.000 روشنایی 8000

قیمت دات پیچ 10 RGB متری 3.500.000 روشنایی 8000

قیمت دات پیچ 10 RGB متری 3.800.000 روشنایی 8500

قیمت دات پیچ 8 SMD متری 4.000.000 روشنایی 8000

قیمت دات پیچ6 SMD متری 5.300.000 روشنایی 8000

قیمت دات پیچ 5 SMD متری 6.300.000 روشنایی 8000

قیمت دات پیچ 4.9 SMD متری 4.300.000 کابینت ثابت گرید A++

قیمت دات پیچ 4.9 SMD متری 5.300.000 کابینت رنتال داخلی گرید A++

قیمت دات پیچ 4.9 SMD متری 6.300.000 کابینت رنتال خارجی گرید A++

قیمت دات پیچ 3.9 SMD متری 5.300.000 کابینت ثابت گرید A++

قیمت دات پیچ 3.9 SMD متری 6.300.000 کابینت رنتال داخلی گرید A++

قیمت دات پیچ 3.9 SMD متری 7.300.000 کابینت رنتال خارجی گرید A++

قیمت دات پیچ 3 SMD متری 7.900.000

قیمت دات پیچ 2 SMD متری 9.900.000

اجاره تلویزیون شهری HD دات پیچ 5 هر متر مربع روزانه 80.000 تومان

اجاره تلویزیون شهری 4K دات پیچ 4 هر متر مربع روزانه 90.000 تومان

اجاره تلویزیون شهری 4K FULL HD دات پیچ 3 هر متر مربع روزانه 100.000 تومان

لیست قیمت تلویزیون شهری

دات پیچ

1.000.000

خارج

10

قرمز

1.200.000

خارج

10

رنگی(آبی-سبز-زرد-بنفش)

1.300.000

خارج

لیست قیمت تلویزیون شهری

10

سفید

2.900.000

7500

خارج

10

3in1

3.200.000

8000

خارج

10

SMD(3in1)

3.500.000

8000

خارج

10

RGB

3.800.000

8500

خارج

10

RGB

4.000.000

8000

خارج

لیست قیمت تلویزیون شهری

8

SMD(3in1)

5.300.000

8000

خارج

6

SMD(3in1)

6.300.000

8000

خارج

5

SMD(3in1)

4.300.000

کابینت ثابت گرید A++

داخلی

4.9

SMD(3in1)

5.300.000

کابینت رنتال داخلی گرید A++

داخلی

4.9

SMD(3in1)

6.300.000

کابینت رنتال خارجی گرید A++

داخلی

4.9

SMD(3in1)

5.300.000

اجاره تلویزیون شهری HD دات پیچ 5 هر متر مربع روزانه 80.000 تومان

اجاره تلویزیون شهری 4K دات پیچ 4 هر متر مربع روزانه 90.000 تومان

اجاره تلویزیون شهری 4K FULL HD دات پیچ 3 هر متر مربع روزانه 100.000 تومان

*توضیحات:

مدت اجاره بیش از یک روز شامل تخفیفات ویژه خواهد شد.
هزینه نصب راه اندازی و ایاب ذهاب و اپراطور بصورت رایگان انجام میشود.

کابینت ثابت گرید A++

داخلی

لیست قیمت تلویزیون شهری

3.9

SMD(3in1)

6.300.000

کابینت رنتال داخلی گرید A++

داخلی

3.9

SMD(3in1)

7.300.000

کابینت رنتال خارجی گرید A++

داخلی

3.9

SMD(3in1)

7.900.000

کابینت ثابت گرید A++

داخلی

3

SMD(3in1)

9.900.000

کابینت ثابت گرید A++

داخلی

2

SMD(3in1)

لیست قیمت تلویزیون شهری

لیست قیمت تلویزیون شهری

لیست قیمت تلویزیون شهری

لیست قیمت تلویزیون شهری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *